logo


Prohlášení o ochraně soukromí

(dále jen „Prohlášení“)

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 494/20, Liberec 7, PSČ 460 07, IČO: 613 27 336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 7123 („BTL“) si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho e-shopu provozovaného na webové stránce https://fanshop.hcbilitygri.cz/

BTL zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce https://fanshop.hcbilitygri.cz/ výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

 

1.  Zpracování protokolových souborů


V rámci přístupu na webovou stránku https://fanshop.hcbilitygri.cz/ zpracovává BTL protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro BTL provádět třetí osoba, zejména společnost SMWORKS s.r.o.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává BTL následující údaje:

  • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku https://fanshop.hcbilitygri.cz/ navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • dotaz klienta;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

 

2.  Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

 

V případě zájmu návštěvníků o zasílání newsletteru a dalších nabídek, bude BTL za tímto účelem zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, a údajů pro personalizaci obsahu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude pro BTL provádět společnost SMWORKS s.r.o., se sídlem nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec 5.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání. 

V souladu se Zákonem může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla BTL (viz výše).

 

3.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 

V případě nákupu zboží v na https://fanshop.hcbilitygri.cz/ bude BTL zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude BTL provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

BTL bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

BTL bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne BTL osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

4.  Použití souborů cookie a analýza webové stránky

 

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie souborů provádí BTL za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.


V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce zařízení.

Shromážděné cookie soubory zpracovává BTL prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce https://fanshop.hcbilitygri.cz/ nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá BTL i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. 

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky https://fanshop.hcbilitygri.cz/ vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

5.  Užívání sociální pluginů

 

Webová stránka https://fanshop.hcbilitygri.cz/ obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány BTL, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

6.  Práva návštěvníků webové stránky https://fanshop.hcbilitygri.cz/ spojená se zpracováním osobních údajů

 

Návštěvníci webové stránky https://fanshop.hcbilitygri.cz/ mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

 

7.  Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

 

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných BTL (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na BTL obrátit prostřednictvím e-mailové adresy klub@hcbilitygri.cz.

Toto Prohlášení je platné a účinné od 1. 1. 2018.